วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พัฒนาการเด็ก1เดือนถึง6ปี

พัฒนาการเด็ก1เดือนถึง6ปี

พัฒนาการเด็กเมื่ออายุ เดือน
◕ สบตา
◕ จ้องหน้าแม่
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
◕ กินนมแม่อย่างเดียว
◕ ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก
 เอียงหน้าไปมาช้าๆ ให้ลูกมองตาม
 อุ้มบ่อยๆ อุ้มพาดบ่าบ้าง 


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ คุยอ้อแอ้ ยิ้ม
◕ ชันคอในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 กินนมแม่อย่างเดียว
 เล่นกับลูกโดยแขวนของสีสด ห่างจากหน้าลูกประมาณ ศอกให้ลูกมองตาม
 พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลง
 ให้ลูกนอนคว่ำในที่นอนที่ไม่นุ่มเกินไป


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ ชันคอได้ตรงเมื่ออุ้มนั่ง
◕ ส่งเสียงโต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 กินนมแม่อย่างเดียว
 อุ้มท่านั่ง พูดคุยทำเสียงโต้ตอบกับเด็ก
 ให้ลูกนอนเปล หรืออู่ ที่ไม่มืดทึบ


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ ไขว่คว้า
◕ หัวเราะเสียงดัง
◕ ชูคอตั้งขึ้นในท่าคว่ำ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 กินนมแม่อย่างเดียว
 จัดที่ที่ปลอดภัยให้เด็กหัดคว่ำ คืบ
 เล่นกับลูกโดยชูของเล่นให้ลูกไขว่คว้า
 ชมเชย ให้กำลังใจลูก เมื่อลูกทำได้


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ คืบ
◕ พลิกคว่ำ พลิกหงาย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 หาของเล่นสีสดชิ้นใหญ่ที่ปลอดภัยให้หยิบ จับ และให้คืบไปหา
 พ่อแม่ช่วยกันพูดคุย โต้ตอบ ยิ้มเล่นกับเด็ก
 พูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่กับเด็ก เช่น อาบน้ำ กินข้าว


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ คว้าของมือเดียว
◕ หันหาเสียงเรียกชื่อ
◕ ส่งเสียงต่างๆ โต้ตอบ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 เวลาพูดให้เรียกชื่อเด็ก
 เล่นโยกเยกกับเด็ก
 หาของให้จับ


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ นั่งทรงตัวได้เอง
◕ เปลี่ยนสลับมือถือของได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 อุ้มน้อยลง ให้เด็กได้คืบและนั่งเล่นเอง โดยมีคุณแม่คอยระวังอยู่ข้างหลัง
 ให้เล่นสิ่งที่มีสี และขนาดต่างกัน เช่น ลักษณะผิวเรียบ - หยาบ อ่อน - แข็ง
 ให้หยิบจับสิ่งของ เข้า - ออก จากถ้วย หรือกล่อง


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ มองตามของที่ตก
◕ กลัวคนแปลกหน้า
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 กลิ้งของเล่นให้เด็กมองตาม
 พูดและทำท่าทางเล่นกับเด็ก เช่น จ๊ะเอ๋ จับปูดำ แมงมุม จ้ำจี้ ตบมือ


พัฒนาการของเด็กวัย เดือน
◕ เข้าใจเสียงห้าม
◕ เล่นจ๊ะเอ๋ ตบมือ
◕ ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยิบของชิ้นเล็ก
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 หัดให้เกาะยืน เกาะเดิน
 หัดให้เด็กใช้นิ้วหยิบ จับของกินชิ้นเล็กเข้าปาก เช่น ข้าวสุก มะละกอหั่น มันต้มหั่น ฟักทอง ต้ม
◕ ห้ามใช้ถั่ว หรือของที่จะสำลักได้ 


พัฒนาการของเด็กวัย 10 เดือน
◕ เหนี่ยวตัว เกาะยืน เกาะเดิน
◕ ส่งเสียงต่างๆ "หม่ำ หม่ำ", "จ๊ะ จ๋า"

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 จัดที่ให้เด็กคลาน และเกาะเดินอย่างปลอดภัย
 เรียกเด็ก และชูของเล่นให้เด็กสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ

พัฒนาการของเด็กวัย ปี
◕ ตั้งไข่
◕ พูดเป็นคำที่มีความหมาย เช่น พ่อ แม่
◕ เลียนเสียง ท่าทางและเสียงพูด
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ให้เด็กมีโอกาสเล่นสิ่งของโดยอยู่ในสายตาผู้ใหญ่
 พูดชมเชย เมื่อเด็กทำสิ่งต่างๆ ได้
 พูดคุย ชี้ และบอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย


พัฒนาการของเด็กวัย ปี เดือน
◕ เดินได้เอง
◕ ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคำบอก
◕ ดื่มน้ำจากถ้วย
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 พูดคุย โต้ตอบ ชี้ชวนให้เด็กสังเกตของและคนรอบข้าง
 ให้หาของที่ซ่อนใต้ผ้า
 ชี้ให้ดูภาพ และเล่าเรื่องสั้นๆ ให้เด็กฟัง
 ให้เด็กหัดตักอาหาร ดื่มน้ำจากถ้วย และแต่งตัวโดยช่วยเหลือตามสมควร


พัฒนาการของเด็กวัย ปี เดือน
◕ เดินได้คล่อง
◕ รู้จักขอ และทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ให้โอกาสเด็ก เดิน วิ่ง และหยิบจับสิ่งของโดยระมัดระวังความปลอดภัย
 ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เล่นเกมส์ง่ายๆ
 จัดหา และทำของเล่นที่มีสี และรูปทรงต่างๆ


พัฒนาการของเด็กวัย ปี เดือน
◕ พูดแสดงความต้องการ
◕ พูด 2-3 คำ ติดต่อกัน
◕ เริ่มพูดโต้ตอบ
◕ ขีดเขียนเป็นเส้นได้
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 เมื่อเด็กพยายามทำสิ่งใด ควรสนใจ ชี้แนะ และให้กำลังใจ โดยให้เด็กคิดเอง และทำเอง บ้าง
 ฝึกลูกให้ช่วยตัวเอง เช่น ขับถ่ายให้เป็นที่ รู้จักล้างมือก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย
 ให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน


พัฒนาการของเด็กวัย ปี
◕ เรียกชื่อสิ่งต่างๆ และคนที่คุ้นเคย
◕ ตักอาหารกินเอง
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 คุณพ่อคุณแม่ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลา และอบรมสั่งสอนลูกด้วยเหตุผลง่าย
 สอนลูกให้รู้จักทักทาย ขอบคุณ และขอโทษในเวลาที่เหมาะสม


พัฒนาการของเด็กวัย ปี เดือน
◕ ซักถาม "อะไร" พูดคำคล้องจอง
◕ ร้องเพลงสั้นๆ
◕ เลียนแบบท่าทาง
◕ หัดแปรงฟัน
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 พาเด็กเดินรอบบ้าน และบริเวณใกล้ๆ ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งที่พบเห็น
 หมั่นพูดคุยด้วยคำพูดที่ชัดเจน และตอบคำถามของลูกโดยไม่ดุ หรือแสดงความรำคาญ
 ชวนลูกแปรงฟัน เมื่อตื่นนอนและก่อนนอนทุกวัน


พัฒนาการของเด็กวัย ปี
◕ บอกชื่อ และเพศตนเองได้
◕ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 สนับสนุนให้ลูกพูด เล่าเรื่อง ร้องเพลง ขีดเขียน และทำท่าทางต่างๆ
 สังเกตท่าทีความรู้สึกของเด็ก และตอบสนองโดยไม่บังคับ หรือตามใจลูกเกินไป ควรค่อยๆ รู้จักผ่อนปรน
 จัดหาของที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ ให้เด็กเล่น หัดขีดเขียน หัดนับแยกกลุ่ม และเล่นสมมุติ


พัฒนาการของเด็กวัย ปี
 ซักถาม "ทำไม"
 ล้างหน้า แปรงฟันเองได้
 บอกขนาด ใหญ่ เล็ก ยาว-สั้น
 เล่นรวมกับคนอื่น รอตามลำดับก่อนหลัง
 ไม่ปัสสาวะรด
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ตอบคำถามของเด็ก
 เล่าเรื่องจากภาพ คุย ซักถาม เล่าเรื่อง
 ฝึกให้ลูกใส่เสื้อผ้า ติด และกลัดกระดุม รูดซิป


พัฒนาการของเด็กวัย ปี เดือน
◕ รู้จักสีถูกต้อง สี
◕ ยืนทรงตัวขาเดียว และเดินต่อเท้า
◕ เลือกของที่ต่างจากพวกได้
◕ นับได้ 1-10 รู้จักค่าจำนวน 1-5

วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ให้ลูกหัดเดินบนไม้กระดานแผ่นเดียว หัดยืนทรงตัวขาเดียว และกระโดดข้ามเชือก
 เล่นทาย "อะไรเอ่ย" กับลูกบ่อยๆ
 ฝึกหัดนับสิ่งของและหยิบของตามจำนวน 1-5 ชิ้น


พัฒนาการของเด็กวัย ปี
◕ พบผู้ใหญ่รู้จักไหว้ทำความเคารพ
◕ รู้จักขอบคุณ
◕ รู้จักเล่าเรื่องสั้นๆ
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ให้ลูกช่วยงานบ้านง่ายๆ และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ เช่น ซักผ้า
 ฝึกให้ลูกสังเกต รู้จักเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่าง และจัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนกัน


พัฒนาการของเด็กวัย ปี
◕ นับได้ 1-30 รู้ค่าจำนวน 1-10
◕ รู้จักซ้าย ขวา
◕ เริ่มอ่านและเขียนตัวอักษรและตัวเลข
วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย
 ให้ลูกนับสิ่งของที่พบเห็น หัดอ่าน เขียนรูป และตัวอักษร
 พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และประเพณีท้องถิ่น
 ให้ลูกวาดรูปตามความคิดของตน และเล่าเรื่องจากรูปที่วาด หรืออธิบายสิ่งที่ตนพบเห็น

รูปภาพจากอินเตอร์เน็ต